GERMICÍDNY ŽIARIČ UZAVRETÝ


Za prítomnosti ľudí

Prichádzate do styku s nebezpečnými mikroorganizmami? Chcete chrániť seba, svojich zamestnancov, pacientov či klientov od možných škodlivých mikroorganizmov, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu? Vašou voľbou je uzavretý germicídny žiarič. Prevádzka je bezpečná v prítomnosti ľudí.
Sterilizácia prebieha vo vnútri zariadenia. Ide o nepretržité čistenie vzduchu jeho núteným obehom okolo zdroja UVC svetla. Počas tohto procesu dochádza k sterilizácií vzduchu v vnútri germicídneho žiariča a von vychádza dezinfikovaný  vzduch.
Uzavreté žiariče môžu byť bezpečne spustené za prítomnosti ľudí, pretože svetlo neuniká mimo uzavretý priestor a nemôže tak poškodiť Vaše zdravie.
VARIANTY:
Montáž (umiestnenie zariadenia)
základný typ - montáž na stenu - montáž na strop - mobilné prevedenie
Výkon
15W - 30W - 36W - 50W - 55W - 72W - 110W